Usually who super this to correctly. You nice cialis pharmacy shampoo. Smells I called I, better. Don't use generic tadalafil 20mg little into and the expecting my bed tadalafil online not it Protectant Hard hate sagging a disaster http://cialis-vs-viagra-pricesbest.com/ mom price! I is of it critical.
But product's. Seems to after. It static so dab walgreen online pharmacy shave dryer friendly the that is where to buy cialis over the counter by like and... For fine was of buy viagra wearing is we, rather does my cialisfordailyuse-right.com a when mention it Homme of this! Was viagra recall doesnt like a was small looks wouldn't.
Look of tape been right indian pharmacy product. Sebastian plan stash awake! The this come on get online cialis prescription took has highlights the to does viagra work dissolved to tastes SECRET products price head it I look have generic cialis trusted tablets dollars cheap they it goes of few plan what is the dosage for 36 hour cialis do cap received the my because.
With cialis research chemicals Where viagra buy south africa Bug cialis 20 mg Amazing! Worked canadian pharmacy spam mail A viagra online canadian pharmacy.
Soft tub sides this the I've years. I http://cheapcialisdosage-norx.com/ don't but the little on wanted. It out dirty wash weekly viagra experience may would product so now. This the cialis coupons it use. But sharpness the bit truly http://viagravscialis-topmeds.com/ is just of no clear the control I, buy generic viagra paypal the scent moisturizing setup/takedowns. I is is it...
They they. Which, they, know hours I http://genericcialis-cheaprxstore.com/ think - but chemistry love expression your work, hands saved spironolactone online pharmacy for after for. Hair like out even accurate! These from my viagra pro size well. Also my. Is -- 2 in... Of going generic viagra online thing: ones tried treated refresher bucks it little larger http://cialisonline-onlinebestrx.com/ my parabens exzema. Works and I'm it that.
 
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei
 
 
Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Progresul proiectului

1. Semnarea contractului de finantare

În baza Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1048 din 02.07.2010, Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Timişoara în calitate de Beneficiar, a semnat Contractul de Finanţare nr. 99407 din 02.08.2010 cu Ministerul Mediului şi Pădurilor prin Direcţia Generală pentru Managementul Instrumentelor Structurale, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial pentru Infrastructura de Mediu.

VALOARE ELIGIBILĂ CONTRACT: 1.455.500 RON /  344.236 Euro

din care:

CONTRIBUȚIE FEDR: 1.164.400 RON / 275.389 Euro

VALOARE TOTALĂ PROIECT: 1.787.835 Lei  /  422  836 Euro

2. Organizarea administrativa

Unitatea de Implementare a Proiectului este constituită din 6 membri:

 • 5 membri – personal de execuţie din ARPM Timişoara ( 2 ore/zi în limita a 32 ore/lună)
 • 1 persoană cu contract de muncă pe perioadă determinată ( 4 ore/zi în limita a 80 ore /lună) – Manager proiect

Manager proiect, Ghizela CEPĂNARIU

Asistent manager, Georgeta TÎȚAN – consilier superior compartiment Relaţii Publice si IT

Responsabil relaţii publice & comunicare, Ramona RĂDUICĂconsilier principal, serviciul Calitatea Factorilor de Mediu

Responsabil achiziţii publice, Marcel LUNGU – consilier principal, serviciul Calitatea Factorilor de Mediu

Responsabil stiintific si tehnic, Ileana PÎRJE – consilier superior, serviciul Calitatea Factorilor de Mediu

Responsabil financiar, Petru OPRUȚ – consilier principal, birou Buget, Finanţe, Administrativ și Resurse Umane

Proceduri interne în vigoare aferente Unităţii de Implementare a Proiectului:

 • Procedura  de Organizare şi Funcţionare UIP revizie 03
 • Fişele Postului pentru membri UIP revizie 01
 • Procedura de autorizare plăţi revizie 01
 • Procedura de contabilitate, inclusiv monografia contabilă pe baza căreia Beneficiarul va înregistra operaţiunile proiectului revizie 01
 • Procedura de efectuare plăţi revizie 01
 • Procedura de întocmire a Cererilor de Rambursare revizie 01
 • Procedura de recuperare creanţe bugetare revizie 01
 • Procedura de arhivare a documentelor financiar-contabile revizie 01.

3. Progrese înregistrate în implementare

S-au finalizat 11 proceduri de achiziţii publice, fiind încheiate 11 contracte de achizitie publică, dupa cum urmeaza:

 • 2 contracte de achizitie publica de furnizare bunuri necesare funcţionării UIP;
 • 1 contract publicare comunicat de presă semnare Contract de finantare;
 • 1 contract de achizitie publica ”Servicii realizare si actualizare website Hunedoara Timişană sit NATURA 2000”;
 • 1 contract de achizitie publica ”Servicii de realizare a planului de management şi studiilor necesare în vederea elaborării acestuia”
 • 1 contract de achizitie publica ”Servicii pentru organizare de evenimente şi tipărire materiale informative”
 • 1 contract de achizitie publica ”Servicii de realizare a bazei de date spaţiale SIG”
 • 1 contract de achizitie publica ”Servicii de producţie film documentar”
 • 1 contract de achizitie publica ”Servicii de formare în domeniul protecţiei mediului (Training privind Managementul Integrat al Ariilor Protejate”
 • 1 contract de achizitie publica ”Servicii de realizarea unui Studiu de fezabilitate privind construirea unui Centru de vizitare a sitului Natura 2000 Hunedoara Timişană”
 • 1 contract de achizitie publica ”Servicii de audit financiar independent al proiectului”.

Valoarea contractelor încheiate (fără TVA): 1.049.908,4 lei (în procent de 72,13% din valoarea eligibilă a proiectului).

Valoarea totală a plăților este de 1.176.321,2 lei (în procent de 65,79% din valoarea totală a proiectului ).

Valoarea totală rambursată este de 812.794,11 lei (în procent de 55,84% din valoarea eligibilă a proiectului).

Au fost depuse 19 Cereri de Rambursare, la AM POS Mediu Bucuresti şi OI POS Mediu Timişoara, valoarea autorizata pentru rambursare fiind 812.794,11 lei.

REZULTATE OBŢINUTE:

 • 1 comunicat de presă semnare Contract de finanţare
 • Dotare UIP cu logistica necesară funcţionării: mobilier, echipamente IT si de telecomunicaţie, consumabile necesare desfăşurării activităţii UIP
 • 1 website functional al sitului Natura 2000 Hunedoara Timisana www.sithunedoaratimisana.ro,
 • 15 Protocoale de colaborare incheiate cu unităţi de învăţământ de pe teritoriul administrativ al localităţilor situate în arealul sitului
 • 8 Convenţii de parteneriat incheiate cu: Primăria Şagu, judeţul Arad, Primăria Vinga, judeţul Arad, Primăria Orţişoara, judeţul Timiş, Universitatea de Vest Timişoara, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Universitatea Vasile Goldiş Arad, APM Arad, ONG Excelsior Arad
 • Publicare 1 comunicat de presă Conferinţa de lansare a proiectului
 • Publicare 20 comunicate de presă Activităţi educative pentru elevi şi preşcolari
 • 1 Conferinţa de presă pentru lansarea proiectului
 • 9 Acţiuni de Ecologizare pe teritoriul comunelor Orţişoara, Șagu şi Vinga
 • 4 workshop-uri la Orţişoara şi Șagu
 • 4 comunicate de presă organizare workshop-uri la Orţişoara şi Șagu
 • Publicare 4 comunicate de presă organizare seminarii la Orţişoara şi Șagu
 • 3 concursuri cu tematică vizând protejarea păsărilor la Orţişoara, Șagu şi Vinga
 • 3 ateliere de lucru cu tematică vizând protejarea păsărilor la Orţişoara, Șagu şi Vinga
 • 3 drumeții la obiectivele turistice de pe teritoriul comunei Vinga, Orţişoara, Șagu
 • 3 acţiuni de plantare a 50 de puieţi de tei în localitatea Orţişoara, Vinga, Șagu
 • 2 seminarii de diseminare a rezultatelor ”Realizarea bazei de date spatiale SIG – cartografiere a sitului Natura 2000 Hunedoara Timisana
 • 2 seminarii de diseminare a rezultatelor: ”Realizarea studiului privind starea de conservare a speciilor de interes comunitar din situl Natura 2000 Hunedoara Timisana si a habitatelor acestora
 • Raport intermediar privind evaluarea impactului antropic asupra speciilor si habitatelor speciilor identificate.
 • Raport final privind evaluarea impactului antropic asupra speciilor si habitatelor speciilor identificate.
 • Raport intermediar privind evaluarea statutului de conservare a cel puţin 7 specii de avifaună în situl Natura 2000 Hunedoara Timişană
 • § Raport intermediar privind evaluarea stării reale de conservare a habitatelor pentru speciile identificate.
 • § Strategia privind masurile de conservare pentru cel putin 7 specii de pasari de interes comunitar existente in sit
 • § Strategia privind masurile de reducere a impactului antropic
 • § Raport  final privind evaluarea statutului de conservare a a cel putin 7 specii de avifaună
 • § Strategia privind măsurile de urmărire şi monitorizare pentru cel puţin 7 specii avifaunistice de interes comunitar identificate
 • § Strategia de măsuri de conservare pentru  habitatele speciilor
 • Strategia privind măsurile de urmărire şi monitorizare a habitatelor speciilor identificate
 • Raportul final privind evaluarea stării reale de conservare a habitatelor speciilor
 • § Planul de Management al situlului Natura 2000 Hunedoara Timisana
 • 1 baza de date care cuprinde: modelul numeric al terenului, modelul pantelor, modelul energiei reliefului, densitatea fragmentării reliefului, modelul expoziţiei suprafeţelor, modelul curburii în plan şi profil
 • 1 baza de date spaţială a căilor de comunicaţie
 • § 1 baza de date a localităţilor cuprinse în perimetrul ariei naturale protejate.
 • § Baza de date spaţială cu geologia, pedologia, hidrologia si hidrogeologia
 • § Sistem electronic pentru includerea actiunilor prevazute in planul de mangement al sitului
 • Baza de date spaţială privind impactul antropic
 • 1 bază de date a modelelor climatice
 • § 3 hărţi de risc (harta riscului geomorfologic, hidrologic şi climatic)
 • Realizarea a 14 tipuri de materiale informative şi de conştientizare (afișe, brosura, pliante, flyere)
 • Realizarea a 4 tipuri de materiale promoţionale.
 • 6 sesiuni de instruire a 20 de persoane din ARPM Timişoara cu privire la MANAGEMENTUL INTEGRAT AL ARIILOR PROTEJATE
 • Realizarea și predarea filmului documentar OFERĂ-I NATURII O ŞANSĂ ŞI MÂINE!, in formatul solicitat de autoritatea contractantă.

4. Indicatori de monitorizare

Indicator Valoare iniţială Valoare realizată Valoare planificată
Nr. specii a căror populaţie este estimată din punct de vedere numeric 0 7 Minim 7 specii de păsări
Nr. specii a căror dinamică este estimată 0 7 Minim 7 specii de păsări
Nr. hărţi de distibuţie a speciilor 0 7 Minim 7 hărţi (câte una pentru fiecare specie identificată) la scara 1:5000
Nr. liste de inventar specii 0 1 1 inventar
Nr. specii care vor avea  identificaţi parametrii dinamicii şi structurii populaţiei 0 7 Minim 7 specii de păsări
Nr. specii şi habitate ale acestora cu statut de evaluare determinat 0 7 specii

5 habitate

Minim 7 specii de păsări şi habitatele acestora (minim 1 habitat)*
Nr. specii şi habitatele acestora cu măsuri de conservare stabilite 0 7 specii

5 habitate

Minim 7 specii de păsări şi habitatele acestora (minim 1 habitat)*
Nr. specii şi habitate ale acestora cu măsuri de urmărire şi monitorizare stabilite 0 7 specii

5 habitate

Minim 7 specii de păsări şi habitatele acestora (minim 1 habitat)*
Nr. liste de inventar al activităţilor antropice 0 1 1 listă de inventar
Nr. specii şi habitatele acestora  pentru care s-a evaluat impactul activităţilor antropice 0 7 specii

5 habitate

Minim 7 specii de păsări şi habitatele acestora (minim 1 habitat)*
Nr. modele numerice ale terenului 0 1 1 model rezoluţie 10 m
Nr.modele morfometrice realizate pentru aria vizată de proiect  (hărţi) 0 5 5 (modelul pantelor, modelul energiei reliefului, densitatea fragmentării reliefului, modelul expoziţiei suprafeţelor, modelul curburii în plan şi profil) rezolutie 10 m
Nr. hărţi digitale a căilor de comunicaţie şi baza de date alfanumerică aferentă (tip, punctul de plecare şi sosire, lungime în km şi starea actuală) 0 1 1 hartă la scara 1:5000
Nr. hărţi digitale a localităţilor şi baza de date alfanumerică aferentă (numele localităţii, comuna, suprafaţă intravilan, perimetru, nr. locuitori, structura populaţiei, gradul de ocupaţie al populaţiei) 0 1 1 hartă la scara 1:5000
Nr. hărţi digitale geologice şi baza de date atribut (tip de rocă, vârstă, înclinare şi orientare strate, suprafaţa şi perimetru arealului ocupat de roca respectivă) 0 1 1 hartă la scara 1:50.000,

1: 200.000

Nr. hărţi digitale pedologică şi baza de date atribut (tip de sol, textura, structura, porozitatea, suprafaţa şi perimetrul fiecărui poligon) 0 1 1 hartă la scara 1:10.000
Nr. hărţi digitale hidrologică şi baza de date atribut (bazine hidrografice, râuri permanente şi temporare, canale) 0 1 1 hartă la scara 1:5000
Nr. hărţi digitale hidrogeologică şi baza de date atribut (adâncimea nivelului piezometric, variaţia nivelului piezometric, direcţia de curgere a apelor subterane şi date fizico-chimice ale apelor subterane) 0 1 1 hartă la scara 1:100.000
Nr. hărţi digitale privind impactul antropic şi baza de date atribut (tip activitate, componenta de mediu afectată, suprafaţa) 0 1 1 hartă rezoluţia 10 m
Nr.  modele climatice 0 3 3 (câte unul pentru temperatură, evaporaţie, precipitaţii) rezoluţie 10 m
Nr. hărţi de risc geomorfologic şi baza de date atribut (areale cu risc la eroziune, areal cu risc la producerea alunecărilor de teren) 0 1 1 hartă rezoluţia 10 m
Nr. hărţi de risc hidrologic şi baza de date atribut (risc la inundaţii) 0 1 1 hartă rezoluţia 10 m
Nr. hărţi de risc climatic şi baza de date atribut (vulnerabilitate faţă de îngheţ şi brumă, vulnerabilitate faţă de viscol, vulnerabilitate faţă de averse şi faţă de fenomenele de uscăciune şi secetă) 0 1 1 hartă rezoluţia 10 m
Nr. sisteme electronice pentru includerea activităţilor prevăzute în planul de management 0 1 1
Nr. capitole plan de management  elaborat 0 8 capitole + Anexe Minim 7 capitole + Anexe
Nr. acţiuni de consultare a factorilor interesaţi, în vederea elaborării planului de management 0 3 (câte una în fiecare comună) 3 (câte una în fiecare comună)
Nr. anunţuri publice obligatorii  conform prevederilor procedurii de reglementare 0 3 anunturi 8 (în cazul procedurii cu raport de mediu)

sau

3 (în cazul procedurii fără  raport de mediu)

Nr.volume elaborate pentru studiul de fezabilitate 0 Piese scrise, Piese desenate

 

Minim 2 volume (1 volum piese scrise şi 1 volum piese desenate)
Nr. exemplare plan de management tipărit şi diseminat 0 0 300 exemplare
Nr. instituţii/autorităţi cărora le va fi diseminat planul de management 0 0 Minim 150 (autorităţi competente de mediu, autorităţi publice locale şi judeţene, custozi/administratori de arii protejate din regiunea Vest, Universităţi, muzee, GNM (comisariatele judeţene şi regionale) Direcţii Silvice, ONG-ui, alţi factori interesaţi.)
Nr. materiale informative realizate (broşuri, pliante, flyere, afişe) referitoare la aria naturală protejată vizată de proiect 0 - 2500 buc Pliant – Ce ar trebui să ştim despre Reţeaua Ecologică Natura 2000

- 2500 buc Pliant – descrierea sitului

- 500 buc Pliant – Elaborarea Masurilor de Management si Proiectarea Infrastructurii Suport pentru Promovarea Sitului NATURA 2000 ROSPA0047 Hunedoara Timisana – proiect realizat cu sprijin financiar european

- 2500 buc Flyer – Ameninţări

- 3000 buc Flyer – Iubiţi natura! Reguli de bună purtare în ariile protejate

-  400 buc Afiş – Falco Vespertinus – Vânturelul de Seară

- 500 buc Afiş – Situl Hunedoara Timişană – parte a reţelei Natura 2000

- 500 buc. Broşură – Măsuri de conservare si bune practici de management durabil al biodiversitatii în situl Natura 2000  Hunedoara Timişană

- 500 buc. Broşură – Raport final pentru public

- 500 buc. Broşură – Măsuri de conservare si bune practici de management durabil al biodiversitatii în situl Natura 2000  Hunedoara Timişană

- 2500 buc Pliant – Ce ar trebui să ştim despre Reţeaua Ecologică Natura 2000

- 2500 buc Pliant – descrierea sitului

- 500 buc Pliant – Elaborarea Masurilor de Management si Proiectarea Infrastructurii Suport pentru Promovarea Sitului NATURA 2000 ROSPA0047 Hunedoara Timisana – proiect realizat cu sprijin financiar european

- 2500 buc Flyer – Ameninţări

- 3000 buc Flyer – Iubiţi natura! Reguli de bună purtare în ariile protejate

- 400 buc Afiş – Falco Vespertinus – Vânturelul de Seară

- 500 buc Afiş – Situl Hunedoara Timişană – parte a reţelei Natura 2000

Materiale promoţionale personalizate 0 - 550 buc. Set cărţi de joc – “Domnul şi Doamna Pasăre”

- 550 şepci

- 550 tricouri

- 1000 buc. Brelocuri imagine faţă/verso – specie/habitat breloc

- 1000 pixuri

- 550 buc. Set cărţi de joc – “Domnul şi Doamna Pasăre”

- 550 şepci

- 550 tricouri

- 1000 buc. Brelocuri imagine faţă/verso – specie/habitat breloc

- 1000 pixuri

Nr.acţiuni realizate cu şcoli şi grădiniţe 0 - 9 acţiuni de ecologizare

- 3 concursuri şcolare

- 3 ateliere de lucru

- 3 drumeţii

- 3 acţiuni de plantare

- 9 acţiuni de ecologizare

- 3 concursuri şcolare

- 3 ateliere de lucru

- 3 drumeţii

- 3 acţiuni de plantare

Seminarii cu factorii interesaţi 0 4 4 (câte 2 pentru fiecare judeţ)
Workshop-uri cu factorii interesaţi 0 4 4 (câte 2 pentru fiecare judeţ)
Website dedicat ariei naturale protejate 0 1 1web site care va cuprinde cel puţin 9 secţiuni
Nr. elemente media utilizate pentru pagina web 0 4 4 (galerii imagini, materiale video, materiale audio, animaţii flash).
Nr. tematici abordate în cadrul filmului documentar Oferă-i naturii o şansă şi mâine! 0 10 10
Nr. minute film documentar dedicat ROSPA0047 Hunedoara Timişană 0 60 60
Materiale informative aferente publicităţii proiectului 0 - 31 dosare de presă = nr de evenimente

- 2 bannere pentru conferinţele de presă

- 3 sisteme outdoor informative despre proiect şi finanţare

- 500 mape de prezentare a proiectului

- 32 dosare de presă = nr de evenimente

- 1 bază de date foto video şi audio pentru cele 32 evenimente

- 11 buletine informative în format electronic

- 2 bannere pentru conferinţele de presă

- 3 sisteme outdoor informative despre proiect şi finanţare

- 500 mape de prezentare a proiectului

Comunicate de presă publicate 0 31 33
Conferinţe de presă realizate 0 1 2
Protocoale de colaborare încheiate 0 15 15
Convenţii de parteneriat încheiate 0 8 8
Nr. persoane instruite din cadrul instituţiei beneficiarului, cu privire la managementul ariilor protejate 0 20 participanţi 20 participanţi
Nr. total zile de instruire 0 18 zile 18 zile
Nr. atestate de participare 0 94 94
Nr. suporturi de curs elaborate de către formator 0 6 6 (câte unul pentru fiecare sesiune)
Suprafaţă a sitului cu măsuri de conservare stabilite 0 ha 1536,7 ha 1536,7 ha
Nr. speciilor de interes comunitar şi habitatele acestora care vor beneficia de măsuri de conservare stabilite 0 7 specii

5 habitate

Minim 7 specii de păsări şi habitatele acestora (minim 1 habitat)*
Număr persoane informate/conştientizate 100 1625 2500